Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
8:30/9:20 Tic II Lengua Fisica Mate Dibujo
9:25/10:15 Tec Ind II Tic II Mate Lengua Ingles
10:20/11:10 Mate Fisica Dibujo Historia Tec Ind II
11:10/11:40 RECREO
11:40/12:30 Historia Mate Tic II Dibujo Lengua
12:35/13:25 Fisica Tec Ind II Historia Ingles Historia
13:30/14:20 Dibujo Ingles Lengua Tec Ind II Fisica
reloj
FELIZ NAVIDAD