lunes martes Miercoles Jueves viernes
8:30/9:20 Quimica Quimica T.I.C. Matemáticas Ingles
9:25/10:15 CTM Historia Quimica Historia T.I.C.
10:20/11:10 Biología Biología Biología T.I.C. CTM
11:15/11:35 R E CR E O
11:40/12:30 Ingles Matematicas Ingles Biología Historia
12:35/13:25 Lengua CTM Lengua Quimica Mate
13:30/14:20 Historia Lengua Mate CTM Lengua